Zdravie

V posledných desaťročiach zaznelo niekoľko negatívnych, ale aj pozitívnych názorov súvisiacich s požitím kávy a jeho vplyvu na ľudský organizmus. Pred tým viac dominovali hlavne negatívne vplyvy kávy a aj vo verejnosti sa stretávame skôr s názorom, že je to príjemná ale škodlivá závislosť. Medzi nežiaduce účinky kávy patria rôzne prejavy srdcovocievných ochorení, vysoký krvný tlak a nadmerné prekyslenie organizmu.

Avšak v posledných 2-3 rokoch sa objavili viaceré medzinárodné výskumy, ktoré vyvracajú predchádzajúce názory a tvrdenia. V súčasnosti sa káva využíva už aj v kozmetickom priemysle, napr. pri výrobe krémov, mydiel, pretože káva obsahuje kofeín, ktorý má priaznivé účinky na pokožku.
Výskumy začali dokazovať priaznivé účinky požívania kávy. Nadmerné požívanie kávy sa stalo relatívnym. Dôvodom je, že sa výskumy stali počas desaťročí oveľa komplexnejšími (Výskumy sledovali požívanie kávy 4-5-krát denne počas dlhých desaťročí a vykázali priaznivé účinky).
Tu je niekoľko príkladov:

Požívanie kávy a úmrtnosť
V rámci výskumu v rokoch 1991-92 sledovali starších ľudí žijúcich doma v severnom Fínsku a to narodených v roku 1920 a skôr. Do konca roka 2005 sa podarilo odsledovať 6960 ľudí. V priebehu 14,5 rokov zaznamenali 623 úmrtí. Denná dávka kávy bola v priemere 125 ml s kofeínom.
Po spracovaní údajov sa zistilo, že medzi pomerom úmrtnosti a požitím kávy je nepriama úmernosť. Požitie jednej alebo viac šálky kávy denne znižuje úmrtnosť o 4 %.

Vplyv požitia kávy, čaju a kofeínu na vznik rakoviny prsníka
V priebehu sledovania a klinického vyšetrenia približne 86 000 žien počas 22 rokov odborníci hľadali odpovede v súvislosti medzi ochoreniami prsníka a požitím kofeínu.
Počas experimentu v rokoch 1980 až 2002 sa zaznamenávali údaje o požití kávy, čaju a kofeínu každé štyri roky. Počas týchto rokov sa vyskytlo 5300 ochorení prsníka. Rozsah požívania kávy s kofeínom bolo od 1 až 4 šálky a viac, pri rastúcom množsvte sa objavila veľmi slabá priaznivá tendencia. Medzi požívaním čaju a kávy bez kofeínu a rizikom ochorenia rakovinou prsníka nenašli žiadne súvislosti.
Počas experimentov však vykázali jednoznačnú obrátenú súvislosť medzi príjmom kofeínu a rizikom rakoviny prsníka u žien v postmenopauze, ale v celej skúmanej populácii nie.
Podľa výsledkov výskumu teda môžeme predpokladať miernú súvislosť medzi požívaním nápojov s obsahom kofeínu a menším rizikom nádorových ochorení prsníka v menopauze.

Možné súvislosti medzi požitím kávy, čaju a vznikom cukrovky typu 2
Viacero klinických výskumov vykázalo obrátenú súvislosť medzi požitím kávy a rizikom vzniku cukrovky typu 2. Pracovníci Katedry Epidemiológie a Verejného Zdravotníctva Univerzity v Londýne analyzovali 4800 britských mužov a žien.
Môžeme konštatovať, že požívanie viac ako 3 šálok kávy a čaju denne neovplyvnil v dostatočnej miere riziko vzniku cukrovky typu 2 napriek tomu, že sa ukázal priaznivý vplyv ich kombinovaného požívania, aj keď len v zanedbateľnej miere.

Stroke

Káva a čaj obsahujú antioxidanty (navyše káva priaznivo ovplyvňuje hodnotu inzulínu v organizme), preto predpokladáme, že požívaním týchto nápojov môžeme znížiť riziko vzniku stroke. Na dokázanie tohto predpokladu sa podielalo 26 556 fajčiacich mužov medzi vekom 50 a 69 (u ktorých ešte nikdy nediagnostikovali stroke). V rámci výskumu, ktorý bol ukončený v decembri 2004 sa vyskytlo 2702 mozgových infarktov, 383 krvácaní do mozgu a 196 krvácaní z mozgových blán.

Berúc do úvahy vek a srdcovocievny rizikový stupeň môžeme konštatovať, že požívanie čaju, kávy a výskutu mozgového infarktu sú nepriamo úmerné.
To znamená, že požívaním kávy a čaju môžeme znižovať riziko mozgového infarktu u mužov, nezávisle od známych srdcovocievnych rizikových stupňov.